Lưu trữ | Tháng Hai, 2013

Khóc!

24 Th2

Máy tính hư rồi, mọi thứ mất hết rồi…mần sao giờ??? thôi rán chờ máy tính sữa xong làm lại từ đầu vậy…khóc

Nhà của thì vắng tanh… nhát tới tận cùng…khóc thành sông!

Advertisements